fbpx

Wolontariat – odkryj w sobie supermoce!

Wolontariat baner

Wolontariat: odkryj w sobie supermoce! Vol. 2

Po raz drugi realizujemy projekt poświęcony promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim, finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego. Jego celem jest zintegrowanie środowiska opolskich wolontariuszy, podniesienie ich wiedzy na temat warunków i możliwości angażowania się w działalność woluntarystyczną, a także przyciągnięcie nowych osób chcących podjąć tego rodzaju aktywność. W czasie szkoleń i dyskusji uczestnicy poznają uregulowania prawne dotyczące wolontariatu, wymieniają się doświadczeniami oraz poznają oferty współpracy z funkcjonującymi w regionie organizacjami. Mają również możliwość aktywnego zaangażowania się w inicjatywy przygotowywane przez nasze Stowarzyszenie, z największą w regionie imprezą filmową, czyli Festiwalem Filmowym Opolskie Lamy włącznie. Biorą też udział w warsztatach rozwijających ich kreatywność, dających możliwość zdobycia nowych umiejętności i integrujących osoby zainteresowane aktywnością wolontariacką.

Dotychczas odbyło się m.in. szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariuszy, spotkania informacyjne oraz zajęcia integrujące angażującą się w wolontariat młodzież.

Osoby chcące podjąć działalność woluntarystyczną mogły również zaangażować się w organizację 17. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. W jego trakcie specjalnie dla nich odbyły się warsztaty, w czasie których pod czujnym okiem Julii Orlik stworzyli swoje pierwsze filmy. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, a ich efekty prezentujemy poniżej.

Film grupy młodszej

Film grupy starszej


Projekt finansowany jest ze środków Zarządu Województwa Opolskiego w ramach priorytetu Promocja i organizacja wolontariatu