Projekt Lama Movie


 

Projekt Lama Movie: warsztaty i przegląd dziecięcej twórczości filmowej zakłada przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu twórczości najmłodszych twórców filmowych w mieście Opolu. W ciągu 2017 roku Stowarzyszenie Opolskie Lamy przeprowadziło szereg warsztatów animacji poklatkowej i warsztatów filmowych, podczas których młodzi filmowcy z Opola i okolic uczyli się jak tworzyć swój własny film, czy to animowany, czy też dokument, czy film fabularny. Podczas tych warsztatów powstało wiele ciekawych filmów i odkryte zostały talenty twórcze wśród uczestników warsztatów. Przygotowanie przeglądu powstałych przy organizacji warsztatów filmów, połączony z warsztatami plastycznymi i prezentacją sylwetek twórczych młodych artystów służyć ma do promowania twórczości artystycznej dzieci, a także zachęcenia innych, którzy nie brali udziału warsztatach – aby podjęli działania twórcze w przyszłości. Przegląd i warsztaty przygotowane zostaną w Centrum Kultury Oleska 45 i Kinie Meduza. Odbiorcami tego projektu będą zarówno aktywni uczestnicy zrealizowanych warsztatów i ich bliscy, ale także wszyscy, którzy poszukują dróg aktywności twórczej i pragną zaangażować się w działania wychodzące poza ofertę instytucji kultury, domów kultury i prywatnych inicjatyw szkoleniowych.

 

 

 

 

 

Lama Movie

Lama Movie to edukacja filmowa dla wszystkich poziomów szkół oraz przedszkoli.

W ramach projektu proponujemy Państwu filmy i bajki polskie oraz zagraniczne, klasykę i kino współczesne (dokument, fabuła, animacja) z bieżącego repertuaru Kina Meduza. Istnieje również możliwość pokazu dowolnego filmu, ustalonego wcześniej z organizatorami. Podczas spotkań odbywają się prelekcje, dyskusje i warsztaty dotyczące seansów. W pracy z dziećmi wykorzystujemy interesujące, niestandardowe materiały plastyczne.

 

LAMA MOVIE to najlepsza oferta kinowa w mieście – koszt 10 zł / uczeń

Rezerwacje:

tel. 512 239 076 / 512 238 046
e-mail: opolskielamy@gmail.com

 pobierz oferty:

Przystanek Twórczość

Dobiega końca druga edycja projektu Przystanek Twórczość vol.2, w tym roku projekt ukierunkowany został na zintegrowaną edukację dotyczącą tworzenia dzieła filmowego w zakresie filmu dokumentalnego i fabularnego, przy użyciu sprzętu filmowego dostępnego przeciętnemu człowiekowi.

Projekt skierowany był do studentów i osób dorosłych (w tym do seniorów) z Miasta Opola i miał na celu podniesienie kompetencji artystycznych i twórczych ich uczestników. Oprócz części warsztatowej wzbogacony został o dodatkowe elementy – spotkania z gośćmi (twórcami i realizatorami filmowymi). Podczas projektu odbywały się warsztaty filmowe oraz scenograficzne.

WARSZTATY – FILM FABULARNY:

Warsztaty z tworzenia filmu fabularnego miały za zadanie przybliżenie uczestnikom mechanizmów rządzących produkcją filmową. Zajęcia prowadzone były przez uznanego w środowisku filmowym, wielokrotnie nagradzanego reżysera Tomasza Jurkiewicza. Miały za zadanie stymulować kreatywność i aktywizować twórczo ich uczestników. W zakres warsztatów wchodziły takie zagadnienia jak: Kompozycja scenografii, planowanie zdjęć, kadrowanie, praca z kamerą i scenariuszem.

WARSZTATY – FILM DOKUMENTALNY:

Nowe technologie i nowe media są dziedziną ogólnorozwojową, która jest postępową i prężnie rozwijającą się gałęzią kultury popularnej. Vlogi, blogi i youtuberzy są progresywną formą komunikacji twórcy z odbiorcami. Poprzez warsztaty z młodym, nowatorskim twórcą filmów dokumentalnych – Pawłem Jóźwiakiem Rodanem, uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat możliwości sprzętowych, dostępnych dla przeciętnego użytkownika telefonów komórkowych, roli i możliwości dokumentów internetowych (videovloga). Uczestnicy warsztatów mięli okazję nauczenia się nowoczesnego języka komunikacji, który sprzyja podniesieniu kompetencji artystycznych i twórczych. Tworząc spójną koncepcję warsztatów z videobloga, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom uczestników, którzy mogli uczestniczyć w procesie tworzenia filmów dokumentalnych i paradokumentalnych.

 

http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/przystanek-tworczosc

 

 

 

 

Podwyzka-B1-PRINT    MKiDN-01_greyscale

Bezpieczeństwo w sieci – warsztaty dla rodziców

Drodzy rodzice!

Zapraszamy na zajęcia o wymiarze edukacyjno-terapeutycznym, które poprowadzi Pani Edyta Jonik-Ćwikła, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z WOTUiW Opole. Spotkanie będzie poświęcone wpływom nowych mediów (internetu) na psychikę użytkownika. Priorytetowym zagadnieniem będzie radzenie sobie z uzależnieniem i zachowanie zdrowego balansu między życiem realnymi i wirtualnym.

W XXI w. już nie wyobrażamy sobie życia bez komputera, skrzynki e-mailowej czy Facebooka. Często nie zauważmy, że temu jak spędzamy wolny czas w sieci przyglądają się nasze dzieci, dla których „cyfrowy świat” jest już czymś zastanym – niezbywalną częścią codziennego życia. Warto byśmy umieli przekazać im jak należy postępować w internecie i na co uważać.

Zajęcia odbędą się 20 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Kinie Meduza (ul. Oleska 45). Czas trwania: ok. 2 godziny.

  • Zapisy na spotkanie pod numerem telefonu: 512 239 076.
  • Prosimy zgłaszać się do 16.11. Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Wstęp bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy

Przystanek Twórczość vol.2

Przed nami Przystanek Twórczość vol.2 – to druga edycja projektu, w tym roku ukierunkowany został na zintegrowaną edukację dotyczącą tworzenia dzieła filmowego w zakresie filmu dokumentalnego i fabularnego, przy użyciu sprzętu filmowego dostępnego przeciętnemu człowiekowi.

Projekt skierowany jest do studentów i osób dorosłych (w tym do seniorów) z Miasta Opola. Oprócz części warsztatowej projekt wzbogacony zostanie o dodatkowe elementy – spotkania z gośćmi (twórcami i realizatorami filmowymi).

Podczas projektu odbędą się warsztaty filmowe i scenograficzne. Warsztaty skierowane będą do osób dorosłych i będą miały na celu podniesienie kompetencji artystycznych i twórczych ich uczestników.

 

WARSZTATY – FILM FABULARNY:

Warsztaty z tworzenia filmu fabularnego mają za zadanie przybliżenie uczestnikom mechanizmów rządzących produkcją filmową. Zajęcia prowadzone będą przez uznanego w środowisku filmowym, wielokrotnie nagradzanego reżysera Tomasza Jurkiewicza. Mają za zadanie stymulować kreatywność i aktywizować twórczo ich uczestników. W zakres warsztatów wchodzić będą takie zagadnienia jak: Kompozycja scenografii, planowanie zdjęć, kadrowanie, praca z kamerą i scenariuszem.

 


WARSZTATY – FILM DOKUMENTALNY:

Poprzez warsztaty z młodym, nowatorskim twórcą filmów dokumentalnych – Pawłem Jóźwiakiem Rodanem, uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat możliwości sprzętowych, dostępnych dla przeciętnego użytkownika telefonów komórkowych, roli i możliwości dokumentów internetowych (videovloga). Podstawowe warsztaty z videovlogowania i filmu dokumentalnego. Nowe technologie i nowe media są dziedziną ogólnorozwojową, która jest postępową i prężnie rozwijającą się gałęzią kultury popularnej. Vlogi, blogi i youtuberzy są progresywną formą komunikacji twórcy z odbiorcami. Uczestnicy warsztatów będą mięli okazję nauczenia się nowoczesnego języka komunikacji, który sprzyja podniesieniu kompetencji artystycznych i twórczych. Tworząc spójną koncepcję warsztatów z videobloga, chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników, którzy będą mogli uczestniczyć w procesie tworzenia się filmów dokumentalnych i paradokumentalnych.


Projekt Przystanek Twórczość vol. 2 jest współfinansowany z Budżetu Miasta Opola oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Podwyzka-B1-PRINT         MKiDN-01_greyscale

 

 

Szkolenie dla nauczycieli

Drodzy nauczyciele, Kino Meduza / Centrum Kultury Oleska 45 zaprasza na szkolenie w ramach projektu
„OPOLE MOVIE: Bezpieczni w sieci!”, które zostanie poprowadzone przez profesjonalnego instruktora. Nasza akcja społeczna ma na celu upowszechnianie (bardzo potrzebnej w XXI w.) wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z internetu oraz kształtowanie świadomej postawy użytkowania sieci.

Szkolenie na temat zagrożeń związanych z „przebywanie w sieci” przeprowadzi Pan Andrzej Rylski, specjalista w Zespole Edukacji i Szkoleń NASK – państwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, której jednym z priorytetowych działań jest promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Opis szkolenia:

1. Wprowadzenie w zagadnienie bezpieczeństwa nastolatków w internecie obejmujący wynik najnowszych badań nad użytkowaniem Internetu przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
2. Omówienie popularnych zagrożeń, które zagrażają wszystkim użytkownikom internetu, w tym uczniom i nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem socjotechnik stosowanych przez cyberprzestępców, wraz z rekomendowanymi sposobami ochrony.

Data szkolenia: 08.11.17 (środa) o godzinie 12:00
Miejsce: Kino Meduza, ul. Oleska 45, Opole
Czas trwania: ok. 2h.
Wstęp na szkolenie jest bezpłatny!

 


 

Uwaga, lista zapisów na szkolenie dla nauczycieli została zamknięta.

 

Opole MOVIE: Bezpieczni w sieci

Stowarzyszenie Opolskie Lamy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pod hasłem „OPOLE MOVIE: Bezpieczni w sieci!”

Naszym zamiarem – w dobie ekspansji technologii komunikacyjnej w nasze życie – jest pogłębienie świadomości uczestników na zagrożenia związane z użytkowaniem internetu (cyberprzemoc, stalking, uzależnienia, niebezpieczne treści itd.) oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi. Inicjatywa skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym i młodzieży licealnej.

Naszym zdaniem „lekcje w kinie”, a zatem połączenie filmowej rozrywki z wartościowym przekazem to doskonały sposób na poszerzanie horyzontów myślowych i promocję wiedzy dotyczącej najnowszych przemian kulturowych i społecznych wynikających z przemożnego wpływu nowych mediów i technologii cyfrowej na naszą codzienność.

Propozycje:

 • Pierwsze klasy szkół podstawowych (najmłodsi uczestnicy): projekcje filmów animowanych Krasnoludki 2.0, które – poprzez zabawę – przestrzegą młodych internautów przed nieroztropnymi sposobami korzystania z sieci. Po pokazach odbędą się warsztaty, których celem będzie wzmocnienie edukacyjnego przekazu.Krasnoludki 2.0 to zestaw filmów animowanych (trwających ok. 6-8 min. każdy), przygotowanych w ramach projektu KURSOR. Animacje w lekki i dowcipny sposób pokazują wybrane zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć wszyscy korzystający z nowoczesnych technologii. Wszystkie filmy nawiązują do powszechnie znanych baśni – pozwala to dotrzeć zarówno do najmłodszych jak i do nieco starszych użytkowników internetu.


 

 • Szkoły gimnazjalne: pokaz filmu animowanego Nazywam się Cukinia, spotów informacyjnych o niebezpieczeństwach „życia w sieci” oraz warsztaty, w których uczestnicy aktywnie zmierzą się z tematem projektu.Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia się z sympatycznym policjantem Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają inne dzieci w jego wieku. Początkowo Cukinia ma problemy z przystosowaniem się do nowego miejsca, nie zawsze dogaduje się ze wszystkimi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół i kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł liczyć na ich wsparcie.Reż. Claude Barras, Francja, Szwajcaria 2016, 66 min.

   

 • Szkoły średnie: pokaz filmu dokumentalnego Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci połączona z aktywnym udziałem w dyskusji na temat specyfiki internetu i niebezpieczeństw z nim związanych.Legendarny dokumentalista Werner Herzog, który ma swoim koncie nominację do Oscara, w najnowszym filmie bierze na warsztat internet – od jego początków do najbardziej oddalonych zakątków. Podróż zaczyna od samych źródeł cyfrowej rewolucji – znajdujemy się w pokoju na Uniwersytecie Kalifornijskim, skąd w 1969 roku został wysłany pierwszy mail. Herzog udowadnia, że moment, w którym internet zacznie „śnić sam o sobie” jest już bardzo bliski. Prowadzi widzów poprzez szereg prowokacyjnych rozmów, które pokazują, w jaki sposób internet przekształcił praktycznie wszystkie elementy realnego świata – od biznesu, przez edukację, podróże kosmiczne, po opiekę zdrowotną i w końcu osobiste relacje. Jeden z naukowców pokazuje, jak wygląda wyobraźnia robota, i zadaje niewygodne pytanie: czy otoczeni inteligentnymi maszynami na pewno będziemy wciąż potrzebowali towarzystwa drugiego człowieka?Reż. Werner Herzog, USA 2016, 98 min.

   

Chcąc nadać naszemu działaniu jeszcze szerszy i trwalszy efekt społeczny, pragniemy skierować naszą propozycję także do dorosłych. W ramach programu odbędą się specjalne spotkania dla rodziców oraz profesjonalne szkolenia dla nauczycieli, które zostaną poprowadzone przez naszych partnerów – specjalistów zajmujących się poruszoną problematyką.

 • Dla rodziców: Zapraszamy na zajęcia o wymiarze terapeutyczno-edukacyjnym, które poprowadzi Pani Edyta Jonik-Ćwikła, psychiatra i trener z Centrum Pomocy Psychiatrycznej TAM. Spotkanie będzie poświęcone wpływom nowych mediów (internetu) na psychikę użytkownika. Priorytetowym zagadnieniem będzie radzenie sobie z uzależnieniem i zachowanie zdrowego balansu między życiem realnymi i wirtualnym.

Termin: 20.11.17 (poniedziałek) o 17:00; czas trwania – ok. 2h.

 

 • Dla nauczycieli: profesjonalne, 2 godzinne szkolenie z zakresu edukacji na zagrożeń ze strony internetu, poprowadzone przez szkoleniowca, Pana Andrzeja Rylskiego, specjalisty w Zespole Edukacji i Szkoleń NASK –  instytucji zajmującej się promowaniem bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw internetu.          Termin: 08.11.17 (środa) o godzinie 12:00; czas trwania – 2 h. Informujemy, że lista jest już zamknięta i nie przyjmujemy więcej zgłoszeń.

Dzięki wyjątkowym projekcjom filmowym oraz współpracy z Akademią NASK z Warszawy, Miejską Komendą Policji w Opolu i Centrum Pomocy Psychologicznej TAM pragniemy animować społeczność Opola. Podczas warsztatów i prelekcji będziemy starać się uwrażliwić opolan na problemy „życia w sieci”, promować wartościową wiedzę i dojrzałe postawy społeczne.

Nasza akcja potrwa od 16 października do końca listopada bieżącego roku.

Wstęp na projekcje filmowe, warsztaty i szkolenia jest bezpłatny!

Zapisy na szkolenie profesjonalne, spotkania dla rodziców oraz warsztaty dla szkół

pod numerem telefonu: 512 239 076 (biuro) lub drogą elektroniczną: opolskielamy@gmail.com

Program realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz Akademii NASK, przy współpracy z Centrum Pomocy Psychiatrycznej TAM, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską w Opolu.

internet--

Opolska Filmowa Akademia Seniora

 

W ramach zadania Opolska Filmowa Akademia Seniora odbędzie się cykl pokazów filmowych połączonych z wykładami przed oraz dyskusjami po projekcjach filmowych.

Prezentowany cykl będzie pod hasłem Panorama Kina Światowego. W ramach tego cyklu zostanie zaprezentowany przegląd wybranych filmów z różnych krajów. Program zostanie dobrany tak, aby sprostać wymaganiom seniorów.

Wszystkie seanse odbędą się w Kinie Meduza, ul. Oleska 45 o godzinie 16:00 w dniach:

 • 9.05 „Jak Bóg da”, reż. Edoardo Maria Falcone, 2014 Włochy.

Tommaso to ceniony rzymski kardiochirurg. I ateista. Wraz z żoną Carlą i dwójką dorosłych już dzieci tworzą modelową, nowoczesną, mieszczańską rodzinę. Przynajmniej tak im się wydaje. Gdy ich syn zapowiada, że ma rodzinie coś ważnego do powiedzenia, ojciec jest przekonany, iż jego latorośl ma zamiar wyznać im, że jest gejem. Programowo brzydzący się dyskryminacją Tommaso jest dumny, że nadarza się okazja, by udowodnić sobie i całemu światu, jak otwartym i tolerancyjnym jest człowiekiem. W końcu przychodzi dzień “coming outu” i Andrea wyznaje: “Postanowiłem zostać… księdzem”.

 • 23.05 „Ja, Daniel Blake”, reż. Ken Loach, 2016 Wielka Brytania, Francja

Daniel i Katie muszą stawić czoła bezdusznej biurokracji. Mimo codziennych problemów, na nowo odnajdują prawdziwą przyjaźń i radość życia.

 • 13.06 „Rozumiemy się bez słów”, reż. Eric Lartigau, 2014 Belgia, Francja

Szesnastoletnia Paula, córka głuchoniemych rodziców, za namową nauczyciela muzyki decyduje się wziąć udział w konkursie wokalnym.

 • 27.06 „Miłość”, reż. Michael Haneke, 2012 Francja, Niemcy, Austria

Georges i Anna są kochającym się małżeństwem z 50-letnim stażem. Ich spokój zakłóci postępująca choroba Anny.

Wstęp jest bezpłatny

akademia-seniora-internety

 


 

Projekt Opolska Filmowa Akademia Seniora został współfinansowany z budżetu Miasta Opola opole

Konkus plastyczny: Przytulam, bo lubię

Przytulam, bo lubię

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie inspirowanym nowym serialem animowanym dla dzieci. Konkurs plastyczny i specjalne bezpłatne seanse filmowe to elementy składowe projektu „Przytulam, bo lubię”, który będzie realizowany do 14 maja w kilkudziesięciu miejscowościach i miastach na terenie kraju – także w Opolu, w Kinie Meduza. Jednym z celów akcji jest uczenie dzieci i ich bliskich uważności na małe gesty i słowa, dzięki którym tworzymy i utrzymujemy dobre relacje.

 

Przytulam bo lubię

Cel i zasady konkursu plastycznego

Fundamentem projektu „Przytulam, bo lubię” jest konkurs plastyczny kierowany do dzieci w wieku od 3 do 10 lat, zarówno uczestników indywidualnych, jak i grup zorganizowanych z przedszkoli. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kreatywnej i kolorowej pracy, obrazującej stwierdzenie: „Przytulam, bo lubię”. Technika i forma realizacji zadania konkursowego są dowolne – liczy się pomysłowość i jakość wykonania. Na zgłoszenia czekamy do 12 maja 2017 roku. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową. Autorzy prac, które zostaną uznane za najciekawsze, otrzymają nagrody, m.in. gadżety związane z serialem „Przytul Mnie”.

Przyjmowanie prac

Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 12 maja 2017 do siedziby Kina Meduza, adres: ul. Oleska 45, Opole. Prace należy dostarczyć do biura Kina Meduza, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Można również przesłać prace pocztą na adres: Stowarzyszenie Opolskie Lamy, skr. poczt. nr 1970 / Urząd Pocztowy nr 12 ul. Dambonia 171, 45 – 865 Opole  z dopiskiem:Przytulam, bo lubię.

Przyjmowane będą tylko prace posiadające podpisany przez opiekuna Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania poniżej).

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie wielkiego finału projektu „Przytulam, bo lubię”, który będzie miał miejsce 14 maja 2017 roku w Kinie Meduza – o godz. 11:00. Wówczas odbędzie się specjalna projekcja wybranych odcinków serialu, a towarzyszyć jej będą atrakcje dla całych rodzin. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny.


Do pobrania:

 


grafika na fb_2

Niedźwiedzia inspiracja

Inspiracją dla projektu „Przytulam, bo lubię” jest premiera najnowszego polskiego serialu animowanego „Przytul Mnie”, kierowanego do dzieci w wieku 4-6 lat. Jego bohaterami są Tata Miś i Mały Miś, którzy przeżywają wiele zabawnych przygód. Charyzmatyczny, a przy tym nieco niezdarny Tatuś oraz czuły i energiczny Miś rozbawią, rozśmieszą i wyciągną pomocną łapę do wielu leśnych zwierząt. Razem odkryją, czym jest przyjaźń, otwartość oraz odpowiedzialność. Przede wszystkim jednak nauczą się, że dzieląc się z innym sami stajemy się bogatsi. „Przytul mnie” to podnoszący na duchu serial dla dzieci, pokazujący wyjątkową relację między Tatą Misiem a Małym Misiem. Będzie można go oglądać
w soboty o godz. 8:30 na kanale PULS 2 już od 15 kwietnia.

„Przytul mnie” jest serialem, który w zabawny sposób portretuje więź ojca ze swoim małym synkiem – mówi Grzegorz Wacławek, producent i pomysłodawca serialu. – Kluczem do zrozumienia tej relacji jest zaufanie i otwartość na potrzeby drugiej osoby. „Przytul mnie” to serial, z którego zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli wynieść bardzo wiele.
Serial został zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza z ilustracjami Emilii Dziubak. Wyprodukowało go polskie studio Animoon, a za scenariusz odpowiada Bartosz Wierzbięta, twórca kultowych dialogów do polskich wersji językowych takich animacji, jak „Shrek”, „Madagaskar”, czy ostatnio pokazywany w kinach „Sing”. – Myślę, że najważniejszym tematem jaki poruszamy w serialu jest to, że bez względu na wszystkie głupoty i przeciwności losu, które mogą się nam przydarzyć, miłość sprawia, że znów się uśmiechamy – mówi Bartosz Wierzbięta, scenarzysta serialu.

Odpowiedzialni za Ziemię – projekt ekologiczny

W dniach 21-23 kwietnia 2017 roku, po raz kolejny gorąco zapraszamy mieszkańców naszego Opola do wspólnego świętowania Dnia Ziemi.

Ziemia jest naszym wspólnym domem i w czasie trwającego trzy dni projektu „Odpowiedzialni za Ziemię” chcemy poprzez zabawę i kreatywną pracę nauczyć się tego jak należy o nią dbać. Czym jest ekologia i co właściwie znaczy być eko? Jak twórczo wykorzystać śmieci? Jak pielęgnować rośliny i czy trzeba mieć do tego rękę? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas dwóch wspaniałych poranków filmowych w Kinie Meduza. Ekologiczne animacje i kreatywne warsztaty recyklingowe oraz ogrodnicze dadzą naszym najmłodszym widzom wiedzę, do tego by świadomie wziąć na siebie odpowiedzialność za naszą Ziemię.  

EKOLOGICZNE PORANKI FILMOWE
DLA DZIECI

sobota / 22.04.2017 / 10:00/ Kino Meduza

Animacje ekologiczne, blok animacji + warsztaty recyklingowe

wstęp wolny

 

niedziela / 23.04.2017 / 10:00 / Kino Meduza

Animacje ekologiczne, blok animacji + warsztaty ogrodnicze

wstęp wolny

POKAZY FILMOWE

 

piątek / 21.04.2017 / 20:00/ Kino Meduza

Śmietnisko, reż. Lucy Walker, Wielka Brytania, Brazylia 2010, 99 min.

wstęp wolny

 

sobota / 22.04.2017 / 12:00 / Kino Meduza
niedziela / 23.04.2017 / 12:00 / Kino Meduza

Królestwo, reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Francja, Niemcy 2015/ 97 min.

wstęp wolny

 


konkursy dla szkoły podstawowej i przedszkoli

Dodatkowo, w ramach projektu zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym – „EKOpole – miasto moich marzeń” oraz fotograficznym – „Brudne Opole. Czyste Opole”. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, natomiast wszystkie zdjęcia  dostarczone na konkurs będą stanowiły ekspozycję we wnętrzu Kina Meduza i Centrum Kultury Oleska 45. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac odbędą się 5 maja 2017. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursów. Powodzenia – czekamy na świetne prace! W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji: opolskielamy@gmail.com

konkurs dla przedszkoli
EKOpole – miasto moich marzeń

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli miasta Opola na wykonanie pracy przedstawiającej nasze miasto okiem ludzi dbających o środowisko. Mogą być one wykonane według wszelkich możliwości twórczych, inspiracji i pomysłów.

konkurs dla szkół podstawowych
Brudne Opole, czyste Opole

Konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych miasta Opola na wykonanie fotografii przedstawiającej nasze miasto okiem ludzi dbających o środowisko. Technika fotografii – dowolna, akceptujemy prace wykonane telefonem.

 

W przypadku obu konkursów prace można dostarczać od 10 kwietnia 2017 do 30 kwietnia 2017 do siedziby Kina Meduza na ul. Oleskiej 45 lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Opolskie Lamy
skr. poczt. nr 1970
Urząd Pocztowy nr 12
ul. Dambonia 171
45 – 865 Opole
z dopiskiem: konkurs ekologiczny

 


Projekt Odpowiedzialni za Ziemię 2017 został współfinansowany z budżetu Miasta Opola opole