Wolontariat

Czy wiesz, że gatunek Opolskich Lam to najbardziej pozytywna grupa Lam na całym świecie?

Jeśli jesteś aktywny, kochasz kino, masz ciekawe zainteresowania, chciałbyś wziąć udział w tworzeniu ogólnopolskiego wydarzenia, a przy okazji poznać znane osoby, to właśnie podczas FESTIWALU FILMOWEGO OPOLSKIE LAMY zdobędziesz doświadczenie i spotkasz nowych znajomych!

 

Na czym polega praca wolontariusza?

Jak co roku będziemy potrzebowali pomocy przy:

  • przygotowaniu oraz zagospodarowaniu na czas trwania Festiwalu ośrodków, w których będą odbywały się projekcje filmów i inne wydarzenia festiwalowe, np. spotkania z gośćmi festiwalowymi
  • obsłudze widzów i gości festiwalowych
  • obsłudze biura festiwalowego oraz prasowego
  • akcjach promujących Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, czyli: happeningi, rozpowszechnianie informacji na temat wydarzeń festiwalowych w Opolu oraz poza jego granicami (roznoszenie ulotek, plakatowanie)
  • współpracy z partnerami, sponsorami, grantodawcami

 

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Wolontariusz wykonuje swą pracę dobrowolnie zatem największe profity płyną z:

  • aktywnego współtworzenia festiwalu oraz projektów towarzyszących
  • możliwości pracy w gronie profesjonalistów przy organizacji ogólnopolskiego festiwalu filmowego
  • doświadczenia oraz poznania mechanizmów organizacji wydarzenia kulturalnego
  • możliwości odbycia stażu lub praktyk studenckich
  • bezpłatnego wstępu, w czasie wolnym od powierzonych obowiązków, na wszystkie projekcje filmowe oraz spotkania z gośćmi i imprezy towarzyszące.

 

Jaki jest czas pracy wolontariusza?

Czas pracy wolontariusza będzie określać tegoroczny program 15. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy.

 

Jakie są zasady współpracy?

Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy wolontariuszem a Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Na czas trwania wolontariatu zapewniamy wolontariuszom ubezpieczenie, a po zakończeniu współpracy każdy wolontariusz otrzyma, na swą prośbę, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, stażu lub praktykach. Wolontariusz będzie pracował według kart czasu pracy i pod kierunkiem opiekuna.

Czy organizator pokrywa koszty zakwaterowania dla wolontariuszy dojeżdżających spoza Opola?
Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie dla wolontariuszy jedynie podczas trwania Konkursu Głównego. Nie pokrywa kosztów dojazdu czy wyżywienia wolontariusza.

 

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Osoba niepełnoletnia, która ma ukończone 16 lat, może zostać wolontariuszem. W takim przypadku ma obowiązek przedłożenia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych.

 


 

 

Zgłoszenia: poprzez formularz na specjalnej stronie: http://opolskielamy.wixsite.com/wolontariat

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować do koordynatora sekcji wolontariackiej.
Paulina Panic / mail:  panic.paulina@gmail.com

Kalendarz

Grudzień 2018