Kino bez barier

Projekt Kino bez barier jest odpowiedzią na zauważone przez Stowarzyszenie Opolskie Lamy potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie pobudzania i umożliwiania realizacji ich aktywności kulturalnych.

Celem głównym zadania jest aktywizacja i rozwój kulturalny osób niepełnosprawnych w szerokim znaczeniu tego słowa – osób z niepełnosprawnością fizyczną, osoby niewidome, głuchonieme – poprzez organizację specjalnych projekcji filmowych (filmy z audiodeskrypcją, z napisami dla niesłyszących). Projekcje i spotkania odbywać się będą w Kinie Meduza i Centrum Kultury Oleska 45 – miejscu w pełni przeznaczonym do poruszania się osób niepełnosprawnych (podjazd, parter, przestronna toaleta dla osób niepełnosprawnych, szerokie drzwi wejściowe i wewnętrzne).

W ramach zadania odbędzie się cykl pokazów filmowych połączonych z wykładami przed i dyskusjami po projekcjach filmowych. Prezentowany cykl będzie pod hasłem Panorama Kina Światowego. W ramach tego cyklu zostanie zaprezentowany przegląd wybranych filmów z różnych krajów, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Program zostanie dobrany tak, aby sprostać wymaganiom osób niewidzących i głuchoniemych. Termin spotkań i godziny seansów będą dopasowane do potrzeb uczestników. W konkretnych spotkaniach będzie uczestniczyła również osoba posługująca się językiem migowym (ekspert). Planujemy realizację 5 spotkań – osobno, dla osób niewidomych (film z audiodeskrypcją) oraz głuchoniemych (film z napisami – współpraca z osobą migającą), spotkania dla osób z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną – dopasowany poziomem i długością film.


25 – 30 maja 2018


Za jakie grzechy, dobry Boże? 
reż.  Philippe de Chauveron /Francja 2014/97 min.
Film z Audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących / na drugiej sali – seans w wersji oryginalnej

 


 

Prezentowane filmy będą spokojne, refleksyjne, stonowane i jednocześnie pobudzające do dyskusji. Będą to obrazy współczesne (2010-2016) wpisujące się na listę najważniejszych filmów danego kraju. Wykłady poprzedzające projekcje będą przedstawiać najważniejsze nurty i tendencje w kinie danego kraju. Natomiast spotkania po projekcji będą angażować uczestników i uczestniczki do żywej dyskusji. Uczestnicy/ki zadania będą mieli przestrzeń do integracji i poznania siebie nawzajem.

Zadanie poprzez swoją konstrukcję w pełni odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych i pobudza ich aktywność intelektualną a dzięki temu wpisuje się w cel główny zadania (otwartego konkursu ofert) tj. utrzymanie samodzielności niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Opola poprzez aktywizację, integrację społeczną, stymulowanie rozwoju osobistego oraz psychicznej i fizycznej sprawności.

kino-bez-barier-a4


Projekt Kino bez barier jest finansowany z Budżetu Miasta Opole.

Kalendarz

Lipiec 2019