Opole MOVIE – Bezpieczni w sieci! vol.2

Stowarzyszenie Opolskie Lamy podejmując się realizacji projektu Opole MOVIE – Bezpieczni w sieci! vol.2 zakładało, że udział w odbywających się w jego ramach wydarzeniach przyniesie jego uczestnikom widoczne korzyści – przede wszystkim pozwoli im zdobyć lub odświeżyć wiedzę i umiejętności związane bezpieczeństwem w wirtualnym świecie, w efekcie czego staną się oni bardziej świadomi i zdolni do reagowania w sytuacjach zagrożenia . Organizowane wydarzenia mają charakter zarówno edukacyjny jak i rozrywkowy. Na projekt Opole MOVIE – Bezpieczni w sieci! vol.2 składają się:


Warsztaty „Bezpieczni w Sieci” towarzyszące pokazom spektaklu „Zagubiony chłopiec” w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.
Warsztaty o bezpieczeństwie w sieci, to odpowiedź Stowarzyszenia Opolskie Lamy i Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na zwiększające się wciąż zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież w Internecie. Warsztaty są wynikiem potrzeby podniesienia u dzieci i młodzieży świadomości w kwestii zagrożeń wynikających z przeniesienia wagi życia z „reala” do bycia „online”. Niewątpliwie pośród młodych i najmłodszych należy wzmacniać umiejętności, zwiększać wiedzę oraz wskazywać wzorce i właściwe postawy w zakresie bezpiecznego zachowania się w sieci. Konieczne jest także uświadomienie młodym zagrożeń, jakie niesie ze sobą odrealnienie życia, które możemy u nich zaobserwować. Poprzez zwiększenie wrażliwości, jakie uzyskuje się u młodych ludzi dzięki kontaktowi z teatrem i spektaklem w reżyserii Pawła Passiniego pt.: „Zagubiony chłopiec” można młodzieży pomóc intuicyjnie zrozumieć świat Internetu i dzięki temu uświadomić dzieciom i młodzieży niebezpieczeństwa z nim związane.


OPOLE MOOVIE – Bezpieczni w sieci – oferta filmowa dla dzieci i młodzieży
Uczestnicy projektu zapoznają się ze specjalnie wybraną pod kątem projektu ofertą Kina Meduza i poprzez projekcje filmowe oraz dyskusje, spotkania po seansach będą budować swoją świadomość i opinie w temacie bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wypełni ich potrzebę kontaktu z kulturą i intelektualnego rozwoju oraz zachęci do częstszego obcowania świadomie ze sztuką filmową.


 

Prezentacja spektaklu pt.: „Zagubiony chłopiec” dla rodziców, nauczycieli i opiekunów.
Dnia 22.05.2018r. o godz. 18.00 – Stowarzyszenie Opolskie Lamy zaprosi osoby dorosłe: nauczycieli, rodziców, opiekunów na spektakl pt.: „Zagubiony chłopiec”, po którym odbędzie się rozmowa dotycząca wirtualnego życia dzieci i młodzieży. Niestety pokolenie, które powinno sprawować opiekę nad młodymi, wykazuje się wielką ignorancją w w/w temacie. Często nie z własnej woli – rewolucja technologiczna przybrała takie tempo, że osobom, których okres dorastania przypadał na czas „przed Internetem”, trudno jest orientować się we wszystkich oferowanych przez rynek technologiczny nowinkom. Natomiast młode pokolenie, które od urodzenia „pływa w oceanie Internetu i wirtualnego świata”, chłonie go jak gąbka, jest wewnątrz i tym samym nie jest w stanie obiektywnie zaobserwować jakie niesie on ze sobą niebezpieczeństwa.


 

Prezentacja filmu pt.: „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” dla rodziców, nauczycieli i opiekunów.
Dnia 29.05.2018r. o godz. 18.00 – Stowarzyszenie Opolskie Lamy po raz drugi zaprosi osoby dorosłe: nauczycieli, rodziców, opiekunów na film pt.: „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Fabuła filmu opowiada o tym, jak grupa przyjaciół podczas wspólnej kolacji postanawia w ramach niewinnej zabawy upublicznić wszystkie swoje e-maile, rozmowy i wzajemnie skrywane tajemnice. Poprzez pokazanie odbiorcom, że niewinna zabawa w wirtualnej rzeczywistości, może stać się niebezpieczna dla człowieka niezależnie od jego wieku, w efekcie czego staną się oni bardziej świadomi i zdolni do reagowania w sytuacjach zagrożenia .

 

 

Projekt Opole Movie. Bezpieczni w Sieci vol. 2 jest finansowany z Budżetu Miasta Opola.

loga

Kalendarz

Lipiec 2019