Opolskie Lamki 2018

Ogólnopolskie Opolskie Lamki 2018 – warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci to projekt nastawiony na zintegrowaną edukację dotyczącą tworzenia dzieła filmowego w zakresie animacji filmowej oraz przedstawienia dorobku polskiej animacji poprzez włączenie do projektu pokazów w ramach ogólnopolskiego wydarzenia filmowego.

W tym roku projekt wzbogacony zostanie o dodatkowe elementy – spotkania z gośćmi (twórcami animacji) oraz o pokazy animacji filmowej dla szerokiego grona odbiorców.

Szczegółowym zakresem realizacji zadania będzie przeprowadzenie warsztatów animacji poklatkowej. Skierowane będą do uczniów szkół podstawowych Miasta Opola zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych. Warsztaty poprowadzą wybitni animatorzy: Łukasz Rusinek, opolanin, animator, ilustrator i reżyser animowanych teledysków w jednym. Laureat nagrody Grand Prix Etiud filmowych – animacja 15. Festiwalu Filmowego Opolskie
Lamy. Juror 26 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film.

Warsztaty Animacji Poklatkowej Opolskie Lamki 2018 odbędą się w dniach 16-19 kwietnia 2018. Projekt jest współfinansowany z Budżetu Miasta Opola.

———————————————————————

Cele realizacji zadania:

– zapoznanie dzieci z etapami powstawania filmu animowanego metodą poklatkową, nauka tworzenia fabuły filmu, scenariusza, postaci,
– zapoznanie uczestników projektu z metodą tworzenia animacji malarskiej/ plastelinowej/ i-lub przestrzennej,
– umożliwienie dzieciom i młodzieży oraz widzom dorosłym spotkania z kinem, pogłębienia ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijania wrażliwości i przygotowania do świadomego poruszania się w świecie kultury filmowej,
– wsparcie dla szkół w edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży,
– aktywizacja dzieci ze środowisk defaworyzowanych (dzieci z małych szkół, które mają utrudniony dostęp do kina i życia kulturalnego),


DZIEŃ I – POZNAJMY SIĘ !

09:00 – 10:00 Zapoznanie uczestników, integracja (gry i zabawy integracyjne)

10:00 – 11:30 „Na czym polega animacja poklatkowa” – Spotkanie i wykład o animacji z Łukaszem Rusinkiem prowadzącym Opolskie Lamki 2018 oraz Piotrem Kardasem – dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji Poklatkowej  O!PLA

11:30 – 13:00 Burza mózgów – warsztaty kreatywnego myślenia.

13:00 – 13:30 Przerwa na posiłek.

13:30 – 15:00 Warsztaty animacyjne, prezentacja wykonanych prac

 

DZIEŃ II – KREACJA BOHATERA

09:00 – 09:30 Energizer

09:30 – 13:00 Warsztaty animacji – tworzenie i animowanie postaci.

13:00 – 13:30  Przerwa na posiłek

13:30 – 15:00 Mistrzowie animacji – projekcja filmu animowanego wybranego, wybitnego twórcy

filmów animowanych.

 

DZIEŃ III – WARSZTATY ANIMACJI

09:00 – 09:30 Energizer

09:30 – 13:00 Wprowadzenie oraz warsztaty animacji – tworzenie tła do animacji

13:00 – 13:30 Przerwa na posiłek

13:30 – 15:00 Projekcja filmu lub działania performatywne

 

DZIEŃ IV – FESTIWAL MEDUZOWEJ ANIMACJI

09:00 – 09:30 Energizer  (zabawy i gry ruchowe aktywizujące grupę).

09:30 – 13:00 Wyjście na warsztaty do Muzeum Polskiej Piosenki i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, artystyczny spacer po Opolu

13:00 – 14:00 Uroczyste zakończenie, prezentacja powstałych filmu, poczęstunek.

Kalendarz

Kwiecień 2018