Obcy na mojej kanapie

obcy

baner - 15 FFOL

Obcy na mojej kanapie reż. Grzegorz Brzozowski, 2017 / 53 min. / wstęp wolny Po filmie spotkanie z reżyserem

Obraz współczesnego miasta z perspektywy couchsurferów – Warszawa jako miejsce spotkań ludzi z różnych stron świata, w różnym wieku i z różnymi historiami życiowymi. Łączy ich poczucie zagubienia, a także dojmująca potrzeba ucieczki od samotności. Couchsurfing staje się płaszczyzną porozumienia dla zupełnie odmiennych światów – w jaki bowiem inny sposób można by skłonić polskiego inżyniera po pięćdziesiątce i studenta z Niemiec do wspólnego składania chińskiego modelu helikoptera?