Projekt „Odpowiedzialni za Ziemię vol.3”

Projekt „Odpowiedzialni za Ziemię vol.3”, miał na celu przede wszystkim edukację ekologiczną dzieci w wieku szkolnym oraz zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta Opola.

Dzieci, za pośrednictwem szkół, do których uczęszczają, składały prace:

indywidualnie – fotograficzne

Tematem prac indywidualnych / fotograficznych był: „Eko-Świat świat na kolejne 100 lat”

Zdjęcia zgłoszone do konkursu musiały być wykonane przez uczestnika i nie mogły być fotomontażem.

bądź

grupowo – plastyczne

Tematem prac grupowych / plastycznych było: „Jak poskromić smoGa?”

Prace plastyczne – grupowe, powinny być przygotowane przy użyciu surowców wtórnych. Mogły przyjąć dowolną formę plastyczną, wykonaną w dowolnym formacie. Mogły również stanowić figurę przestrzenną, np. rzeźbę lub konstrukcję.

LICZY SIĘ KREATYWNOŚĆ

Na wszystkich uczestników czekajły dyplomy, a najlepsze prace uhonorowane zostały nagrodami. Finał konkursu odbył się  18. 05. 2018 r. o godz. 10.00 w Kinie Meduza.

Lista laureatów konkursu fotograficznego organizowanego w ramach projektu “Odpowiedzialni za Ziemię vol.3” :

Konkurs fotograficzny:
I miejsce – Anna Rzepiak /  PSP 24 Opole
II miejsce –  Franciszek Haas / Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkół Katolickich
III miejsce – Hanna Szczygieł / PSP 2 Opole
Konkurs plastyczny:
I miejsce – PSP 31 Opole
                 Michalina Ziomek
                 Weronika Czok
II miejsce – PSP 14 Opole

                  Magdalena Bobrowska

                  Iwona Derda
                  Wiktoria Dziedzic
                  Izabela Gaca
                  Anna Konopacka
                  Magdalena Madera
                  Emilia Opioła
                  Nela Pszczyńska
II miejsce – egzekwo  – PSP 14 Opole
                  Dawid Cichosz
                  Mikołaj Glizia
                  Franciszek Gołda
                 Szymon Jankowski
                 Paweł Pacyna
                 Szymon Sikora
                 Arkadiusz Solak
                 Dorian Widera
Wyróżnienie otrzymują Marcel i Max Skorpuscy z PSP 31 Opole

 

 

Konkurs realizowany był w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  pt. „Odpowiedzialni za Ziemię vol.3” współfinansowanego przez Miasto Opole na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska na rok 2018.

Kalendarz

Lipiec 2019