Projekt „Odpowiedzialni za Ziemię vol.3”

Projekt „Odpowiedzialni za Ziemię vol.3”, ma na celu przede wszystkim edukację ekologiczną dzieci w wieku szkolnym oraz zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta Opola.

Dzieci, za pośrednictwem szkół, do których uczęszczają, mogą składać prace:

indywidualnie – fotograficzne

Tematem prac indywidualnych / fotograficznych jest: „Eko-Świat świat na kolejne 100 lat”

Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane przez uczestnka i nie mogą być fotomontażem.

bądź

grupowo – plastyczne

Tematem prac grupowych / plastycznych jest: „Jak poskromić smoGa?”

Prace plastyczne – grupowe, powinny być przygotowane przy użyciu surowców wtórnych. Mogą przyjąć dowolną formę plastyczną, wykonaną w dowolnym formacie. Mogą również stanowić figurę przestrzenną, np. rzeźbę lub konstrukcję.

LICZY SIĘ KREATYWNOŚĆ

Na wszystkich uczestników czekają dyplomy, a najlepsze prace uhonorowane zostaną nagrodami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2018r. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub e-mailowo.

Prace plastyczne na konkurs można składać osobiście lub pocztą, do dnia 30.04.2018 r. do godz. 12.00

na adres:

Kino Meduza
ul. Oleska 45
45-052 Opole

Prace fotograficzne można również przesłać z pośrednictwem e-maila na adres: opolskielamy@gmail.com z zaznaczeniem, w tytule, Konkurs – Odpowiedzialni za Ziemię vol.3

 

Do składanych prac należy dołączyć wypełnioną zgodę na udział w konkursie.

Zgoda na udział w Konkursie

Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  pt. „Odpowiedzialni za Ziemię vol.3” współfinansowanego przez Miasto Opole na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska na rok 2018.

21.04 / sobota

11:00 / Żubr Pompik + rodzinne warsztaty ogrodnicze / wstęp wolny

Kalendarz

Kwiecień 2018