Projekt Lama Movie


 

Projekt Lama Movie: warsztaty i przegląd dziecięcej twórczości filmowej zakłada przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu twórczości najmłodszych twórców filmowych w mieście Opolu. W ciągu 2017 roku Stowarzyszenie Opolskie Lamy przeprowadziło szereg warsztatów animacji poklatkowej i warsztatów filmowych, podczas których młodzi filmowcy z Opola i okolic uczyli się jak tworzyć swój własny film, czy to animowany, czy też dokument, czy film fabularny. Podczas tych warsztatów powstało wiele ciekawych filmów i odkryte zostały talenty twórcze wśród uczestników warsztatów. Przygotowanie przeglądu powstałych przy organizacji warsztatów filmów, połączony z warsztatami plastycznymi i prezentacją sylwetek twórczych młodych artystów służyć ma do promowania twórczości artystycznej dzieci, a także zachęcenia innych, którzy nie brali udziału warsztatach – aby podjęli działania twórcze w przyszłości. Przegląd i warsztaty przygotowane zostaną w Centrum Kultury Oleska 45 i Kinie Meduza. Odbiorcami tego projektu będą zarówno aktywni uczestnicy zrealizowanych warsztatów i ich bliscy, ale także wszyscy, którzy poszukują dróg aktywności twórczej i pragną zaangażować się w działania wychodzące poza ofertę instytucji kultury, domów kultury i prywatnych inicjatyw szkoleniowych.

 

 

 

 

 

Kalendarz