Wolontariat. Odkryj w sobie supermoce !

 

Stowarzyszenie Opolskie Lamy zaprasza do uczestnictwa w projekcie promującym ideę wolontariatu: Wolontariat. Odkryj w sobie supermoce!  Zachęcamy wszystkich, którzy mają już doświadczenie w aktywności wolontariackiej lub dopiero chcieliby ją podjąć. Nasze spotkania dadzą szansę poznania instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy, przybliżą zasady współpracy z nimi oraz umożliwią dyskusję z osobami aktywnymi na tym polu. W projekcie stawiamy na wymianę doświadczeń, możliwość pozyskania praktycznych informacji, a także integrację opolskiego środowiska wolontariuszy. Chcemy również pokazać rolę jaką wolontariat odgrywa zarówno dla lokalnych społeczności oraz grup wymagających szczególnego zainteresowania, jak i dla osobistego rozwoju samych wolontariuszy.

W ramach trzech spotkań w kinie „Meduza” odbędą się prezentacje, warsztaty, pokazy filmów oraz inspirujące dyskusje.

 

PROGRAM

 

17 listopada 2018 r. (sobota)

godz. 1200

 • inauguracja projektu Odkryj w sobie supermoce!
 • Prawne aspekty wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza – szkolenie prowadzone przez Alicję Gawinek z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Wolontariat po opolsku – prezentacja opolskich instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy*
 • warsztaty integracyjne prowadzone przez Patrycję Kostyrę z Wydziału Sztuki UO
 • seans filmowy

 

27 listopada 2018 r. (wtorek)

godz. 1700

 • prezentacja: Wolontariat w pomocy osobom niesłyszącym i niewidomym
 • warsztaty języka migowego i alfabetu Braille’a
 • seans filmowy

 

5 grudnia 2018 r. (środa)

godz. 1700

 • seans filmowy
 • warsztaty integracyjne
 • dyskusja i wymiana doświadczeń
 • podsumowanie projektu

 

Wszystkie wydarzenia odbędą się w kinie „Meduza”, przy ul. Oleskiej 45 w Opolu.

*Prosimy o kontakt instytucje, które chciałyby zaprezentować działania jakie podejmują w zakresie wolontariatu. Czas prezentacji: 10 min.

Przyjdź, poznaj fantastycznych ludzi, zdobądź wiedzę i odkryj w sobie supermoce! Zapraszamy!

Kalendarz

Czerwiec 2019