fbpx

Kino bez barier

Ideą projekt „Kino bez barier” jest ułatwienie osobom z różnym stopniem niepełnosprawności aktywizacji w życiu społecznym oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Skierowany jest do osób niewidomych, głuchych i niedosłyszących oraz żyjących z innymi niepełnosprawnościami utrudniającymi uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym (trudności z poruszaniem się, autyzm, nerwice, choroby psychiczne).

Główna cześć projektu to organizacja specjalnych projekcji filmowych dostosowanych do różnego rodzaju dysfunkcji, dających uczestnikom możliwość poznania najlepszych produkcji światowej kinematografii ostatnich lat. Pokazy filmów dobranych tematyką, warunkami technicznymi i długością trwania do wymagań poszczególnych grup odbiorców, uzupełnione są spotkaniami oraz dyskusjami angażującymi widzów i pozwalającymi na swobodną wymianę zdań. Dzięki temu tworzymy przestrzeń do integracji i wzajemnego poznawania się uczestników, a także pobudzamy ich aktywność intelektualną oraz społeczną.


Projekt finansowany z budżetu Miasta Opola