fbpx

WOLONTARIAT – ODKRYJ W SOBIE SUPERMOCE! vol. 3

WOLONTARIAT: ODKRYJ W SOBIE SUPERMOCE! VOL. 3

Już po raz trzeci realizowaliśmy projekt poświęcony promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim, finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego. Za cel postawiliśmy sobie zintegrowanie środowiska opolskich wolontariuszy, podniesienie ich wiedzy na temat warunków i możliwości angażowania się w działalność wolontarystyczną, a także przyciągnięcie nowych osób chcących podjąć tego rodzaju aktywność. W ramach projektu odbyło się szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariuszy, dedykowane seanse filmowe, dyskusje i warsztaty. Promowaliśmy instytucje korzystające w swojej pracy z pomocy wolontariuszy, dzieliliśmy się doświadczeniami, a uczestnicy wydarzeń otrzymali szansę zaangażowania się w wolontariat w ramach Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy i innych wydarzeń realizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Ponadto sami wolontariusze mieli w ramach projektu okazję rozwijać swoje zainteresowania, rozbudzać kreatywność, a także zdobywać nowe doświadczenia w działaniach organizacyjnych i realizacji inicjatyw kulturalnych.

Prezentujemy też zapowiedź serialu “Euforia”, przygotowaną przez uczestników projektu w ramach prowadzonych warsztatów. Możecie zobaczyć ją TUTAJ.


finansowanie-UMWO