SPUTNIK NAD OPOLEM 2018

SPUTNIK NAD OPOLEM | FESTIWAL FILMÓW ROSYJSKICH
REPLIKA 11. FESTIWALU FILMÓW ROSYJSKICH „SPUTNIK NAD POLSKĄ”

Już po raz trzeci mieliśmy okazję poznać bliżej współczesną kinematografię rosyjską podczas repliki Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. W tym roku festiwal trwał sześć dni od 13 do 18 marca i obfitował w liczne atrakcje i niespodzianki. Projekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące miały miejsce się w Kinie Meduza oraz Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. W ramach festiwalu można było zobaczyć filmy takie jak: Dama Pikowa, Jak Witia Czesnok Liochę Sztyra do domu opieki wiózł, Tureckie Siodło, Bolszoj oraz Czas Pionierów. Wśród wydarzeń towarzyszących był koncert zespołu „Ponad chmurami”, spotkanie podróżnicze „Rosja wzdłuż i wszerz”, pokazy taneczne baletu i nie tylko w wykonaniu dzieci ze szkoły Royal Dance, a także konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa „Wielka Rosja w małym kadrze”. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych i dla nich w sputnikowy weekend był  „Mały Sputnik” z bajkami rosyjskimi
i warsztatami.  Poza tym, miała miejsce także konferencja naukowa „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej”14 marca  w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. W jej obradach wzięli udział studenci oraz doktoranci z całej Polski.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Opolskie Lamy / Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego / Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Patronat: Miasto Opole – Prezydent Opola / Fundacja „Wspieram” / Rektor Uniwersytetu Opolskiego


 

Спутник над Ополе | ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ Реплика 11 фестиваля „Спутник над Польшей”

Уже третий раз в Ополе была возможность посмотреть современное российские кино в рамках фестиваля Спутник над Польшей. В этом году  опольский Спутник длился шесть дней с 13 по 18 марта.  Всех ожидало много интересных мероприятий и приятных сюрпризов! Фильмы можно было посмотреть в Народном центре польской песни и кинотеатре «Медуза». Были избраны фильмы такие как: Дама Пик, Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов, Турецкое седло, Большой и Время первых. Среди других мероприятий был концерт группы «Ponad chmurami”, встреча с путешественниками по России, балет и другие танцы в исполнению детей из школы Royal Dance и фотоконкурс с фотовыставкой «Великая Россия в маленьком кадре». Мы не забыли также о малышах и для них в спутниковые выходные был «Малый Спутник» со мультиками и мастер-классами. Кроме того состоялась еще научная конференция «Фильм зеркалом русской души»  14 марта в Музее Опольского университета в Collegium Maius, в заседаниях приняли участие студенты и аспиранты со всей Польши.

Oрганизаторы: Общество опольские ламы  / Научныйх кружок русской культуры Опольского университета / Общество сотрудничества Польша-Восток

Поддержка: Город Ополе — Президент Ополе / Фонд «Поддержкаа» / Ректор Опольского университета


 

 

Kalendarz