SPUTNIK NAD OPOLEM 2018

SPUTNIK NAD OPOLEM | FESTIWAL FILMÓW ROSYJSKICH
REPLIKA 11. FESTIWALU FILMÓW ROSYJSKICH „SPUTNIK NAD POLSKĄ”

Już po raz trzeci będziemy mieli okazję poznać bliżej współczesną kinematografię rosyjską podczas repliki Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. W tym roku festiwal potrwa od 13 do 18 marca i obfitował będzie w liczne atrakcje i niespodzianki. Projekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące odbędą się w Kinie Meduza,  Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Konferencja „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej” 14 marca w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Opolskie Lamy / Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego / Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Patronat: Miasto Opole – Prezydent Opola / Fundacja „Wspieram” / Rektor Uniwersytetu Opolskiego


 

Спутник над Ополе | ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ Реплика 11 фестиваля „Спутник над Польшей”

Уже третий раз в Ополе будет возможность посмотреть современное российские кино в рамках фестиваля Спутник над Польшей. В этом году  опольский Спутник будет длиться с 13 по 18 марта и ждёт вас много интересных мероприятий и приятных сюрпризов! Фильмы можно будет посмотреть в Народном центре польской песни и кинотеатре «Медуза». Научная конференция «Фильм зеркалом русской души» 14 марта в Музее Опольского университета в Collegium Maius

Oрганизаторы: Общество опольские ламы  / Научныйх кружок русской культуры Опольского университета / Общество сотрудничества Польша-Восток

Поддержка: Город Ополе — Президент Ополе / Фонд «Поддержкаа» / Ректор Опольского университета


 

PROGRAM

 wtorek 13/03/2018
OTWARCIE FESTIWALU / pokaz filmowy oraz koncert „Ponad chmurami”
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a / Wstęp wolny

godz. 18:00
NIEMIŁOŚĆ reż. Andriej Zwiagincew /Rosja, Francja, Belgia, Niemcy, 2017/ 127 min. [pokaz repertuarowy Kina Meduza]

godz. 20:30
Koncert zespołu „Ponad chmurami”

——-
Środa/14/03/2018
godz. 09:00
Konferencja naukowa Film zwierciadłem duszy rosyjskiej
Collegium Maius, Pl. Kopernika 11 a
Wstęp wolny

godz. 18:00
DAMA PIKOWA, reż. Paweł Łungin/ Rosja, 2016/120 min.
Kino Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Wstęp: 10 zł

——-

Czwartek 15/03/2018
godz. 18:00
JAK WITIA CZESNOK LIOCHĘ SZTYRA DO DOMU OPIEKI WIÓZŁ, reż. Aleksander Chant (Jewsiejew) /Rosja, 2017 / 90 min
Kino Meduza, ul. Oleska 45 Opole/
Wstęp: 10 zł

*Po filmie godz. 19:30 spotkanie podróżnicze „Rosja wzdłuż i wszerz”

——-

Piątek 16/03/2018
godz. 18:00
SIODŁO TURECKIE reż. Jusup Razykow, Rosja, 2017 /76 min
Kino Meduza, ul. Oleska 45, Opole
Wstęp: 10 zł

——-

Sobota 17/03/2018
godz.11:00
MAŁY SPUTNIK + Warsztaty dla dzieci
TROJE Z PROSTOKWASZYNA / WAKACJE W PROSTOKWASZYNIE / ZIMA W PROSTOKWASZYNIE reż. Władimir Popow /1978-1984 / ok. 60 min
Kino Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Wstęp: 10 zł/

godz. 18:00
BOLSZOJ reż. Walerij Todorowskij / Rosja, 2016 /132 min
Kino Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Wstęp: 10 zł

——-
Niedziela 18/03/2018
godz. 11:00
Mały Sputnik + Warsztaty dla dzieci
MIŚ PUSZATEK reż. Fiodor Chitruk /1969–1972 / 48 min
Kino Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Wstęp: 10 zł/

godz. 18:00
CZAS PIONIERÓW reż. Dmitrij Kisielow, Rosja 2017, 140 min
Kino Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Wstęp: 10 zł

ZAMKNIĘCIE FESTIWALU
Rozdanie nagród konkursu fotograficznego

Вторник 13/03/2018 18:00 часов
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ  просмотр фильма и концерт „Ponad chmurami”

НЕЛЮБОВЬ, реж. Андрей Звягинцев, год 2017, 127 минут.

Народный Цеитр Польской Песни, ul. Piastowska 14a
Вход свободный

20:30 часов
Концерт группы Ponad Chmurami (Выше облаков)

—–

Cреда 14/03/2018
09:00 часов
Научная конеференция «Фильм зеркалом русской души»
Collegium Maius, Pl. Kopernika 11 a
Вход: свободный

18:00 часов
Дама пик, реж. Павел Лунгин, год 2016, 120 минут
Кинотеатр Meduza, ul Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

—-

Четверг 15/03/2018
18:00 часов
КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, реж. Александр Хант (Евсеев), год 2017 / 90 минут
Кинотеатр Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

После фильма 19:30 встреча с путешественниками «Через всю Россию»

—-

Пятница 16/03/2018
18:00 часов
ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО, реж. Юсуп Разыков, год 2017, 76 минут
Кинотеатр Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

—–

Суббота 17/03/2018
11:00 часов
МАЛЫЙ СПУТНИК
Мастер-класс для детей

Трое из Простоквашино / Каникулы в простоквашино / Зима в простоквашино / реж. В. Попов, ок. 60 минут
Кинотеатр Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

18:00 часов
БОЛЬШОЙ
, Реж.Валерий Тодоровский, 2016, 132 минут
Кинотеатр Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

—–

Воскресенье 18/03/2018
11:00 часов
Mалый Спутник
Мастер-класс для детей
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ-ПУХА, Реж.  Федор Хитрук/1969–1972 / 48 мин.
Кинотеатр Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

18:00 часов
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, реж. Дмитрий Киселев, год 2017, 140 минут
Кинотеатр Meduza, ul. Oleska 45 Opole
Вход: 10 злотых

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Награды для победителей фотоконкурса

Kalendarz

Kwiecień 2018