fbpx

Każdy ma swoje kino

KAŻDY MA SWOJE KINO

Stowarzyszenie Opolskie Lamy realizuje projekt pn. KAŻDY MA SWOJE KINO – Prezentacja dorobku twórców filmowych z Województwa Opolskiego.
Celem projektu jest upowszechnianie idei kultury filmowej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z tego zakresu. Motywem przewodnim prowadzonych wydarzeń stanie się prezentacja dorobku twórców pochodzących z terenu województwa opolskiego (m.in. Leszka Dawida, Łukasza Grzegorzka, Dawida Nickela, Pawła Maślony, Barbary Białowąs, Aleksandry Koniecznej, Agnieszki Żulewskiej, Arkadiusza Jakubika). Przygotowywanym, premierowym seansom filmowym towarzyszyć będą spotkania z reżyserami i aktorami.


Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Finansowane-przez-SWO