fbpx

Przystanek Twórczość vol. 5

PRZYSTANEK TWÓRCZOŚĆ VOL. 5

Przystanek Twórczość to cykliczny, interdyscyplinarny projekt ukierunkowany na zintegrowaną edukację kulturalną, wspierający poszerzanie oraz promowanie oferty kulturalnej miasta i regionu.

Działania projektowe kierujemy do różnych grup wiekowych i społecznych. Staramy się wspierać różnorodne typy aktywności twórczej i angażować w nią lokalną społeczność, by tą drogą popularyzować aktywne uczestnictwo w kulturze.

W tym roku Przystanek Twórczość częściowo przenosi się do sieci, umożliwiając tym samym uczestniczenie w warsztatach i seansach bez konieczności wychodzenia z domu.

Tegoroczne wydarzenia podzielone zostały na cztery cykle:

WARSZTATY FILMOWE

  • warsztaty z tworzenia filmu fabularnego, dokumentalnego oraz animowanego, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo ich uczestników. Odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne umożliwiają przybliżenie mechanizmów rządzących produkcją filmową oraz dają przestrzeń do twórczej ekspresji.

FILMOWE PRZEDSZKOLE

  • realizowane m.in. we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, kreatywne warsztaty dla dzieci i ich opiekunów. Łączą promocję współczesnej literatury i kinematografii poprzez organizację czytań książek dla dzieci, uzupełnianych projekcjami filmów dla najmłodszych, czy warsztatami artystycznymi.

KINO BEZ BARIER

  • seanse filmowe ukierunkowane na włączanie w życie kulturalne osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Uczestnictwo w pokazach filmowych oraz dyskusjach pozwala wspierać wzajemne relacje, a także zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

SPOTKAJMY SIĘ: OPOLSKA AKADEMIA FILMOWA

  • akademia filmowa dla seniorów, której celem jest usprawnianie relacji społecznych poprzez udział w dyskusjach filmowych, nawiązywanie nowych kontaktów i włączenie się w życie kulturalne miasta.

Projekt Przystanek Twórczość vol. 5 finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

MKDiN sfinansowano1